Defensa virtual TFG-TFM

Mesures excepcionals per a la defensa del Treball de Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster (TFM):

 

Defenses públiques del TFG i del TFM.

NOM TITULACIÓ DATA HORA ENLLAÇ
Valdivia López, Javier MAGSA 30/6/20 10:00 Enllaç
Ventura Cunill, Josep Damià MENAG 30/6/20 10:00 Enllaç