Mediateca

Millora genètica per a la carn i lluitar contra un virus del porcí

Agricultura 4.0, de la tracció animal als robots que venen

Lleida encén els fogons del patrimoni culinari català

Molecular Pharming

La professió que alimenta en el món

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA)

Arròs transgènic per a un triple microbicida contra la Sida

La carn artificial, una amenaça per a l'economia de Lleida?

Lleida, d'Agrònoms al Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari de Catalunya

Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal