Mediateca

La carn artificial, una amenaça per a l'economia de Lleida?

Agricultura 4.0, de la tracció animal als robots que venen

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA)

Lleida, d'Agrònoms al Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari de Catalunya

Lleida encén els fogons del patrimoni culinari català

Arròs transgènic per a un triple microbicida contra la Sida

Molecular Pharming

Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal