Presentació

El campus de l’ETSEA de la Universitat de Lleida és el principal campus agroalimentari i forestal de Catalunya i un dels principals d’Espanya. Es va crear el 1972 amb els estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola.

El seu creixement i ampliació ha estat constant i actualment s’hi desenvolupen estudis i recerca de qualitat contrastable en tots els àmbits agrícoles: producció vegetal, forestal i ramadera, ciència i tecnologia dels aliments, biotecnologia i veterinaria. En total al voltant de 200 professors i investigadors imparteixen docència en Graus, Màsters i Doctorats a uns 1300 estudiants.

 

 

· Edifici 1: Departament de Ciència Animal i Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria i Sala de graus.

· Edifici 2: Departament de Tecnologia d'Aliments i Departament d'Hortofructicultura, Planta pilot de tecnologia d'aliments i aules.

· Edifici 3: Departament de Medi Ambient i Ciencies del Sòl, Biblioteca, Centre de Documentació Europea i aules.

· Edifici 4: Departament d'Enginyeria Agroforestal, Departament d'Administració d'Empreses i Gestió de Recursos Naturals,  Departament de Matemàtiques, Xiloteca i aules.

· Edifici 5: Serveis Cientifico Tècnics, Cafeteria, Copisteria i Seminaris de recerca.

· Edifici 5-b: Recerca.

· Edifici 6: Departament de Ciència Animal.

· Edifici 7: Direcció ETSEA (Palauet)

· Edifici 8: Fundació UdL-IRTA

· Edifici 9: El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM)

· Edifici A-B:Consergeria principal, Secretaria acadèmica, Servei de Informàtica, Consell de l'estudiantat, Departament de Producció   Vegetal i Ciència Forestal, Departament de Química i Sala d'Actes.