La UdL i l'ETSEA en el rànking Research.com

Descarregar Pdf
S'ha publicat el rànking d'investigació "Research.com": https://research.com/. Aquest rànking està elaborat utilitzant les dades de l'índex H recopilades per Microsoft Academic i inclou solament científics destacats amb un índex H mínim en cada disciplina. En la web apareix el rànking d'institucions i el rànking d'investigadors/es per disciplines.

L'ETSEA (UdL) apareix de forma destacada en el rànking de les institucions espanyoles en algunes disciplines. Professors/es de la ETSEA apareixen en el Top 100 d'investigadors/es espanyols/es en algunes disciplines. L'ETSEA (UdL) i alguns dels/de les seus/seves professors/es apareixen de forma destacada en el rànking a nivell mundial.