Comissió Permanent

 Equip directiu

 • Director:  Jordi Graell Sarlé
 • Cap d'estudis - qualitat: Jaume Arnó Satorra
 • Cap d'estudis - gestió: Cristina Fernández López
 • Sotsdirectora de veterinària: Joaquim Balcells Terés
 • Secretari acadèmic:  Joan Cecília Averós

 

Professorat funcionari     

 • Teresa Capell (PVCF)
 • Cristina Vega (EAGROF)
 • Joan Costa (HBJ)
 • Ramon Canela (QUÍMICA)
 • Sonia Marin (TECAL)
 • Ramon Batalla (MACS)
 • Daniel Villalba (CA)
 • Maribel Juárez (AEGERN)

 

 Resta de personal acadèmic

 • Sergio de Miguel
 • Francisco Molino
 • Gabriel de la Fuente

 

 Estudiantat

 • Judit Aregall
 • Carla Blanco
 • Enric Català
 • Ramon Coma
 • Sònia Peláez
 • Mireia Romeu
 • Jordi Rubio

 

 PAS

 • Lidia Benseny
 • Alejandro Juarez