Emissions atmosfèriques en sistemes agro-ramaders

Información del evento
Lugar:
Sala de Graus (Edifici 1)
Dirección:

Av. de l'Alcalde Rovira Roure 191,

E-25198 Lleida

Web:
Programa
Inicio:
 | 
Finalización:
Inscripcions:

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de: Núria Canut (Tel.:973.220.868 – A/e: nuria.canut@gencat.cat).

Presentació

El sector agrari és el segon sector emissor de gasos d’efecte hivernacle, per darrera del sector transport. A l’any 2014 les seves emissions van suposar el 25% del total de les emissions difoses. Per un altre costat, és també un dels responsables principals de les emissions d’amoníac, havent-se establert compromisos de reduccions de les emissions de NH3 en diverses directives europees. Pràcticament la meitat de les emissions d’aquest sector es generen en l´ús dels fertilitzants i la gestió dels sòls, mentre que l’altre meitat està provocada per la ramaderia (fermentació entèrica i gestió de les dejeccions). En aquesta jornada es presentarà, en una primera part, el marc legal i els mètodes de càlcul per estimar les emissions; i en una segona part, es presentaran exemples concrets de mesura d’emissions en cultius extensius i en la gestió de les dejeccions ramaderes.

Emissions atmosfèriques

Agenda