Presentació dels estudis

La professió que alimenta en el món

Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA)