Centre de Documentació Europea

Localització: Edifici 3. Planta baixa
Horari: de 9 a 21 h., de dilluns a divendres
Telèfon: 973 70 2517 / 973 70 2803
E-mail Centre de Documentació Europea: cde@sbd.udl.cat
Accés web:
http://www.sbd.udl.cat/ca/biblioteques/centres-de-documentacio/cde/index.html


Cap de Biblioteca-CDE

Elionor Vilalta Benet
e-mail: etsea@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2516
Fax: 973 238264

Equip del CDE

Rosa Xandri
e-mail: cde@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2517

Marc Holgado
e-mail: cdepubli@sbd.udl.cat
Telèfon: 973 70 2517