Coordinadors pràctiques en empresa o externes (Practicum)

TITULACIÓ COORDINADOR TELÈFON E-MAIL
Grau en Biotecnologia Mercè Balcells 973 70 2841 balcells@quimica.udl.cat
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària Josep Dalmases 973 70 2887 dalmases@hbj.udl.cat
Grau en Enginyeria Forestal Jorge Alcázar  973 70 2675  jalcazar@macs.udl.cat
Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments Javier Arántegui 973 70 2595 arante@tecal.udl.cat
Màster en Enginyeria Agronòmica Josep Dalmases 973 70 2887 dalmases@hbj.udl.cat
Màster en Sanitat i Producció Porcina Esther García 973 00 2884 esther.garcia@udl.cat