Premis

Es lliurarà premi als dos primers classificats de cadascuna de les tres matèries, 300 € al guanyador i 150 € al segon classificat.

Els centres als quals pertanyin els estudiants guanyadors del primer premi de cada matèria rebran una gratificació de 200 €.

A més, els estudiants classificats en 1r i 2n lloc de cada matèria tindran l'oportunitat de prendre part a l'OLIMPÍADA ESTATAL.

L'estudiant que obtingui millor qualificació en l'Olimpíada Estatal gaudirà de matricula gratuïta en qualsevol de les titulacions de Grau que s'imparteixen a l'ETSEA:

Grau en Biotecnologia.
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments.
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària.
Grau en Enginyeria Forestal.
Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal.
Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura.

Tots els participants rebran un diploma commemoratiu.

  Llistat dels Guanyadors

Lliurament de premis

L'acte de lliurament de premis tindrà lloc el proper dia 19 de juny, a les 18:00h, al Saló Victor Siurana del Campus del Rectorat de la Universitat de Lleida.

El premi es farà efectiu a cada alumne classificat a través de transferència bancària a un compte en el que l'alumne ha de figurar com a titular