Premis

L’estudiant amb la millor puntuació (entre tots els guanyadors de les tres proves) tindrà dret a un premi consistent en una matrícula gratuïta a qualsevol grau de la Universitat de Lleida, amb el suport del Consell Social.

A més, es lliurarà un premi monetari als dos primers classificats de cadascuna de les tres proves, 300 € al guanyador i 150 € al segon classificat. Els centres als quals pertanyin els estudiants guanyadors del primer premi de cada una de les tres proves rebran una gratificació de 200 €.

Per altra part, els estudiants premiats tindran l'oportunitat de prendre part a la fase estatal de l'OLIMPÍADA AGROALIMENTÀRIA.

Tots els participants en aquesta Olimpíada rebran un diploma acreditatiu, que li serà entregat el dia de les proves.