Premis

Es lliurarà premi als dos primers classificats de cadascuna de les tres matèries, 300 € al guanyador i 150 € al segon classificat.

Els centres als quals pertanyin els estudiants guanyadors del primer premi de cada matèria rebran una gratificació de 200 €.

A més, els estudiants classificats en 1r i 2n lloc de cada matèria tindran l'oportunitat de prendre part a l'OLIMPÍADA ESTATAL.

L'estudiant que obtingui millor qualificació en l'Olimpíada Estatal gaudirà de matricula gratuïta en qualsevol de les titulacions de Grau que s'imparteixen a l'ETSEA:

Grau en Biotecnologia.
Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments.
Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària.
Grau en Enginyeria Forestal.
Doble Grau en Veterinària i en Ciència i Producció Animal.
Doble Grau en Enginyeria Forestal i en Conservació de la Natura.

Tots els participants rebran un diploma commemoratiu.