Comitè Organitzador

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA)

Narciso Pastor (Director) 

Jordi Graell (Sotsdirector divulgació i transferència)

Paquita Santiveri (Cap d’estudis de Graus))

Cristina Fernández (Sotsdirectora de planificació)