Comitè Organitzador

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA)

Narciso Pastor (Director) 

Jordi Graell (Sotsdirector divulgació i transfèrencia) 

Paquita Santiveri (Sotsdirectora de planificació acadèmica de graus)

Cristina Fernández (Sotsdirectora de planificació)

 

 

Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

Direcció de Serveis Territorials de Lleida.