Comitè Organitzador

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida (ETSEA)

Jordi Graell (Director) 

Javier Arantegui (Sotsdirector divulgació i transferència)

Jaume Arnó (Cap d'Estudis de Qualitat)

Cristina Fernández (Cap d'Estudis de planificació)