Bases

L'Olimpíada consisteix en la realització d'una prova escrita sobre una d'aquestes matèries: Biologia, Tecnologia Industrial, Ciències de la Terra i Medi Ambient, a triar pels alumnes participants. La prova tindrà lloc al maig a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de Lleida.

Els continguts de la prova seran els inclosos en el temari oficial impartit en les assignatures de 1r i 2n de Batxillerat corresponents a la matèria escollida.

Aquesta activitat va adreçada a alumnes de 2n curs de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Superior que hagin estat prèviament seleccionats pels seus centres docents.

Mitjançant la inscripció a l'olimpíada el participant dóna el seu consentiment a la publicació en el web, de l'ETSEA i de la UdL, de les possibles fotos que es realitzin durant transcurs del actes.

Proves anteriors

Biologia,
Tecnologia Industrial,
- Ciències de la Terra i Medi Ambient