XXIII Curs de reconeixement de plàntules i diàspores de males herbes

Descarregar Pdf
Curs males herbes
Alumnes del curs

Un total de 50 persones -delegats d’empreses de fitosanitaris, d’empreses de serveis, investigadors i els estudiants del màster de Protecció Integrada de Cultius- participen aquesta setmana en la XXIII edició del Curs de Reconeixement de Plàntules i Diàspores de Males Herbes de la Universitat de Lleida, que imparteix el grup de Malherbologia i Ecologia Vegetal de la ETSEA.

El curs es desglossa en sessions d’aula, laboratori, informàtica i sortides de camp. L’objectiu del curs és el d’oferir unes bases conceptuals per poder portar a terme una correcta identificació de les males herbes en estadis molt precoços de desenvolupament per optimitzar-ne el seu control.

El curs està esponsoritzat per la Sociedad Española de Malherbologia i per la empresa BASF i està especialment dirigit a tècnics i professionals del món de la sanitat vegetal i dels fitosanitaris que desenvolupen la seva tasca en l’àmbit del control de les males herbes.