S'han instal·lat dos "hotels d'insectes" al campus ETSEA

Descarregar Pdf
Hotel insectes
Hotel d'insectes

Al campus de l'ETSEA s'han col·locat dos "hotels d'insectes", un davant de l'edifici 1, i l'altre davant de la Cafeteria-Bar.  El seu objectiu és pedagògic, especialment per als estudiants de l'ETSEA, però no exclusivament. També es vol afavorir la presència d'insectes pol·linitzadors, fonamentals per a la fecundació de les flors, agrícoles o no, i per a la multiplicació de les plantes. És un símbol per recordar la importància de la pol·linització per a la producció de fruits i per a la biodiversitat. Els hotels han estat finançats amb els recursos generats per una matèria transversal sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) organitzat al curs 2019-20, matèria impartida per la professora Dra. Astrid Ballesta (del departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria, UdL) a qui agraïm molt aquesta acció. La preservació de la diversitat varietal dels cultius i de la biodiversitat dels ecosistemes venen especificades en diferents metes dels ODS, principalment els ODS 2.5, 15.4 i 15.5.