L’ETSEA participa en el projecte europeu GenTORE

GenTORE: GENomic management Tools to Optimize Resilience and Efficiency

Descarregar Pdf
GenTORE
GenTORE

L’ETSEA participa en el projecte europeu “GENomic management Tools to Optimize Resilience and Efficiency” (GenTORE), dotat amb un pressupost global de set milions d'euros. El grup UdL (coordinat pel Dr. D. Villalba, Dept. Ciència Animal, UdL) , participarà en els estudis dels factors que influeixen en l'eficiència productiva i la resiliència a escala de l'animal, i en col·laboració amb el CITA de Aragón,  s'implementaran els resultats obtinguts  en models de predicció de l'eficiència al llarg de la vida productiva de l'animal.

http://www.gentore.eu/