El grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (de l’ETSEA-UdL) ha assolit una vegada més el 3er lloc en el rànking EL MUNDO “Mejores Universidades de España por Grado-2021”

Descarregar Pdf
pexels-photo-3768236
Sala d'estudi

El grau en Enginyeria Agrària i Alimentària impartit a la Universitat de Lleida (UdL) ha assolit el 3er lloc en el rànking EL MUNDO: Mejores Universidades de España por Grado-20ª edición (2021),  que s’ha fet públic l’11 de maig (ranking 50 carreras El Mundo)

Aquest rànking es publica anualment en forma d’un suplement en el diari (50 CARRERAS) on es recullen els 50 graus universitaris més populars entre els estudiants i les cinc millors universitats espanyoles on cursar-los (tant públiques com privades). La classificació és fruit d’una anàlisi detallada de 25 criteris, l’opinió de 2.000 professors i altres estudis externs. Entre els aspectes que es tenen en compte s’inclouen els referits a: a) Enquesta a diversos professors; b) Dades de la pròpia universitat (demanda per part d’alumnes, recursos humans, recursos físics, pla d’estudis, resultats docents, projectes de recerca, entre altres); i c) Altres indicadors (informes d’ANECA, resultats en rànkings internacionals, etc.).

El grau en Enginyeria Agrària i Alimentària de la UdL s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA), en el Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari. És una titulació de Grau hereva de l’anterior titulació pre-Bolonya  d’Enginyeria Tècnica Agrícola. És una carrera que es troba molt consolidada i que gaudeix d’un rellevant prestigi, el qual s’ha anat assolint al llarg dels 49 anys que fa que s’imparteix a l’ETSEA de Lleida. El 3er lloc que ha assolit aquesta carrera de la UdL en la 20a ed. del rànking EL MUNDO repeteix la mateixa posició assolida en altres edicions passades d’aquest rànking, situant-se per darrera de la Universidad Politécnica de Madrid (1a. posició) i la Universitat Politècnica de València (2a. posició), i per davant de la Universidad de Córdoba (4a. posició) i la Universidad de Almería (5a. posició). D’altra banda, en el suplement d’El Mundo s’observa que és l’única titulació de la UdL que apareix entre les millors universitats espanyoles on estudiar un Grau entre les diverses 50 carreres universitàries incloses en aquest rànking.

Text: Direcció ETSEA-UdL