Recerca

Millora genètica per a la carn i lluitar contra un virus del porcí

Arròs transgènic per a un triple microbicida contra la Sida

La carn artificial, una amenaça per a l'economia de Lleida?

Molecular Pharming

Agricultura 4.0, de la tracció animal als robots que venen