Recerca

Científics i professors de la Universitat de Lleida, entre la elit mundial

La carn artificial, una amenaça per a l'economia de Lleida?

Molecular Pharming

Quan els aliments ens intoxiquen (i maten)

Agricultura 4.0, de la tracció animal als robots que venen

Projecte Agrochepack

Mengem bé, a Lleida?

Millora genètica per a la carn i lluitar contra un virus del porcí

Arròs transgènic per a un triple microbicida contra la Sida