Doble Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments

La finalitat d’aquest Doble Grau és oferir als estudiants participants la possibilitat d’ampliar i complementar la formació rebuda a la universitat d’origen i obrir noves oportunitats laborals pel seu transfon i experiència internacional-

En aquest Doble Grau convergeixen els estudis de dues universitats amb una forta base pràctica i experimental, orientats al mercat actual i que fomenten l’esperit emprenedor i l’adaptació a diferents entorns de treball.

Donat que la doble titulació es vehicula a través dels processos de mobilitat que ofereix la UdL, els estudiants del Grau en Ciència i Tecnologia d’Aliments  poden sol·licitar l’accés a aquesta doble titulació a partir del 3er curs i cursar la mobilitat durant el 4rt any. Aquest Doble Grau ofereix a l’estudiant l’oportunitat d’estudiar un any acadèmic (10 mesos o 2 semestres) a l’altra universitat participant i rebre, amb la mateixa durada que el Grau de la UdL, també el títol de l’altra institució. A més a més, per als estudiants brasilers suposa la possibilitat d’accedir als estudis de Màster en Enginyeria Agronòmica.

Institucions Participants

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
Universitat de Lleida.

Av. Alcalde Rovira Roure, 191

Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari
25198 - Lleida, Catalunya, Espanya
Tel: (+34) 973 702 500  

relex@etsea.udl.cat

FACENS

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, 1425

Castelinho km 1,5 - Alto da Boa Vista

Sorocaba/SP - CEP 18087-125 – Brazil

Tel.+55 15 3238 1188

facens@facens.br

 

Administració de la Doble Titulació

Persones a contactar respecte aquest Doble Grau:

ETSEA – Relacions Internacionals: Romi Pena Subirà (relex@etsea.udl.cat)

ETSEA – Direcció d’Estudis: Jaume Arnó Satorra (de@etsea.udl.cat)

FACENS – Relacions Internacionals: dri@facens.br

Itineraris a cursar

Per tal de participar en el programa de Doble Grau, l’estudiant de la UdL ha d’haver superat els 3 primers anys del programa acadèmic, el que representa un equivalent de 180 ECTS. També és necessari disposar d’un certificat B2 de llengua anglesa.

Durant la seva estada a la Universitat de FACENS, l’estudiant UdL realitzarà les pràctiques acadèmiques i el treball de fi de grau (TFG) a més d’altres assignatures del programa que siguin del seu interès. Cal superar un mínim de 40 ECTS per poder demanar la doble titulació.

Suport als estudiants acollits a l'intercanvi

Els estudiats que s'acolliran al programa de mobilitat propi (PMP) de la UdL es regiran pels criteris que marca el Programa i l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL.

Més informació sobre el PMP.

Drets i deures dels estudiants

Durant el període d’intercanvi, els estudiants gaudiran dels mateixos drets i deures que tenen els altres estudiants de mobilitat. Els estudiants, durant la seva estada en la universitat d’acollida, realitzaran totes les proves d’avaluació de les assignatures que s’hagin matriculat en la universitat d’acollida, d’acord als requeriments d’avaluació de les respectives assignatures.

Emissió i lliurament de títols

La institució d’acollida emetrà el títol en qüestió quan hagi rebut tota la documentació de la institució d’origen demostrant que els estudiants en qüestió han superat totes les assignatures fixades pel pla d’estudis de la institució d’origen (240 ECTS), i els estudiants han superat tots els cursos en la universitat d’acollida. Els títols seran entregats personalment als estudiants en la institució d’acollida, i les còpies seran enviades a la institució d’origen.

En el cas del títol espanyol, els estudiants brasilers seran informats que hauran de pagar la taxa fixada pel Govern Espanyol per emetre el certificat.

   Darrera modificació: