Comissió Permanent

 Equip directiu

 • Director:  Jordi Graell
 • Cap d'estudis - qualitat: Paquita Santiveri
 • Cap d'estudis - gestió: Cristina Fernández
 • Sotsdirectora de veterinària: Joaquim Balsells
 • Secretari acadèmic:  Alvaro Aunós i Gómez

 

Professorat amb vinculació permanent     

 • Mª Ángeles Achón (PVCF)
 • Cristina Vega (EAGROF)
 • Yolanda Soria (HBJ)
 • José Salvador (QUÍMICA)
 • Estanislau Fons (TA)
 • Ramon Batalla (MACS)
 • Delfí Sanuy (CA)
 • Maribel Juárez (AEGERN)

 

 Resta de PDI

 • Javier Álvarez

 

 PAS

 • Esther Serra
 • Manel Andújar