Implantació del pla d'emergència de l'ETSEA

A continuació es mostren els organigrames dels Equips d'Emergència de cada edifici del Campus: