Consell de l'estudiantat

Localització: Edifici A consell estudiantat UdL
Adreça: Av. Rovira Roure, 191
25198 Lleida
Telèfon: 973 70 2506
e-mail: etsea@estudiantat.udl.cat
web: Consell de l'Estudiantat UdL
Consell Estudiantat ETSEA


Coordinador:
Lorena Mulero Jiménez
e-mail: lorenamulero94@gmail.com

Becari:
Magdalena Adrover Roman
e-mail: magdaadrover@gmail.com